Những nhân vật trong murli – Phần 1

BKWSU VN
Updated on

Nghiền ngẫm và Chia sẻ Murli

1. Shiv Baba:

• Shiva, Rudra, Ishwar, Prabhu…: tên của Shiv Baba

• Những vai trò của Shiv Baba: Cha (Mẹ), Thầy, Satguru (Người dẫn dắt tâm linh thật sự), Dharamraj (Phán Quan Tối Cao).

+ Với vai trò là Người Cha, Người trao cho các con của thừa kế là bình an, hạnh phúc và thịnh vượng trong suốt 21 kiếp.

+ Với vai trò là Người Thầy, Người dạy cho các con kiến thức về Đấng sáng tạo và quá khứ, hiện tại, tương lai của sự sáng tạo.

+ Với vai trò là Satguru, Người cho các con lời chúc phúc, lời hướng dẫn, cách thức và ánh sáng để đưa chúng đến sự giải thoát và sự cứu rỗi.

+ Vai trò của Baba như là vị Phán Quan Tối Cao. Trong suốt thời kỳ Chuyển giao, Baba giữ vai trò như là Người Mẹ, Người Cha và Người Thầy… Nếu chúng ta gây ra lỗi lầm, Người trao cho chúng ta sự tha thứ, lời dạy bảo và động viên, khuyến khích chúng ta. Tuy nhiên, vào cuối Chu kỳ, vai trò của Người thay đổi. Người giữ vai trò là Dharamraj – Phán Quan Tối Cao – với vai trò này, Người trở nên trung lập, quan sát hành động của chúng ta nhưng không đưa ra sự tha thứ. Người như là tấm gương để cho ta nhìn thấy hành động của mình và có cái nhìn rõ ràng về những hành động lỗi lầm mà ta từng làm nhưng đã quá trễ để thay đổi; từ đó, chúng ta trải nghiệm đau khổ và hối tiếc. Trải nghiệm này làm sạch đi tài khoản đau khổ cho ta. Không phải là Baba trao đau khổ mà là Người đưa ra tấm gương soi thấu. Tất cả các linh hồn phải trở về nhà trong trạng thái sạch sẽ và đây là quá trình Dharamraj làm sạch các tài khoản nghiệp mà chúng ta đã chưa giải hết.

• Trimurti Shiva: Brahma, Vishnu, Shankar

Thượng Đế Shiva giữ 3 vai trò là: sáng tạo (thông qua Brahma), nuôi dưỡng (thông qua Vishnu) và phá hủy đi những điều xấu xa (thông qua Shankar).

2. Brahma Baba:

• Krishna

Krishna – Narayan – Vishnu – Brahma là cùng một linh hồn nhưng vào thời kỳ khác nhau thì diễn phần vai khác nhau. Krishna là hoàng tử đầu tiên của thời kỳ Vàng. Khi trở thành hoàng đế, Krishna đổi tên thành Narayan. Vishnu chính là hình tượng kết hợp giữa Lakshmi và Narayan sau khi hai người kết hôn và trở thành hoàng đế – nữ hoàng đầu tiên của thời kỳ Vàng. Vào thời kỳ Chuyển giao, Linh Hồn Tối Cao đi vào cơ thể của Dada Lekraj (linh hồn Krishna sau 84 kiếp) để truyền đạt kiến thức và đặt tên cho ông ấy là Brahma.

• Adi Dev: vị nam thần đầu tiên

• Narayan (xem Krishna)

• Prajapita: người cha nhân loại

• Sakar Baba: Brahma Baba khi còn sinh thời

• BapDada:

Khi Brahma Baba đã đạt đến sự hoàn hảo, tâm ấn của ông trở nên tương đồng với tâm ấn của Thượng Đế, cả hai đến và làm việc cùng với nhau như là một. Vì vậy, giờ đây, cả hai được gọi là BapDada.

3. Mama:

• Radhe 

Radhe – Lakshmi – MahaLakshmi (Vishnu) – Mama cũng là cùng một linh hồn nhưng diễn phần vai khác nhau vào thời kỳ khác nhau. Radhe là công chúa đầu tiên của thời kỳ Vàng. Sau lễ cưới và lễ đăng quang với Krishna, Radhe đổi tên thành Lakshmi, trở thành nữ hoàng đầu tiên của thời kỳ Vàng. MahaLakshmi là hình tượng kết hợp giữa Lakshmi và Narayan (tương tự Vishnu, nếu gương mặt Narayan ở phía trước thì là Vishnu, còn nếu gương mặt Lakshmi ở phía trước thì là MahaLakshmi). Vào thời kỳ Chuyển giao, sau 83 kiếp người, linh hồn công chúa Radhe diễn phần vai là Radha và được mọi người gọi là Om Radhe. Mama là linh hồn giàu lòng trắc ẩn và đức hạnh; trí tuệ của Mama vô cùng mạnh mẽ. Mama có thể tiêu hóa kiến thức trong khi không ai có thể làm được, nhắc lại kiến thức trong tâm trí mình và làm rõ nhiều hàm ý tinh tế trong kiến thức. Vì Radhe nhanh chóng trở thành kho tàng kiến thức và năng lượng nên Radhe trở thành Mama, được Shiv Baba đặt cho tước hiệu là Jagadamba – bà mẹ thế giới, Saraswati – nữ thần của kiến thức.

• Adi Devi: vị nữ thần đầu tiên

• Lakshmi (xem Radhe)

• Jagadamba: Jagad, thế giới; amba, mẹ.

Xem thêm Từ điển Murli