SAKAR MURLI 24-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=4n_RGzcHNQI

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, giờ con đang nỗ lực để trở thành con thiên nga. Giờ con phải trở thành con thiên nga, nghĩa là hoàn toàn không thói tật giống như Lakshmi và Narayan. 

Câu hỏi:

Cách dễ dàng nào để đi nhanh trên con đường kiến thức này?

Trả lời:

Để đi nhanh trên con đường kiến thức này, hãy từ bỏ tất cả những suy nghĩ khác và đắm chìm vào sự tưởng nhớ đến Cha, thông qua đó tội lỗi của con sẽ được gột bỏ và mọi rác rưởi sẽ được loại bỏ. Chỉ cuộc hành hương tưởng nhớ là nền tảng cho vị trí cao. Chỉ thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ mà con có thể thay đổi từ vỏ sò thành kim cương. Nhiệm vụ của Cha là thay đổi con từ vỏ sò thành kim cương, làm cho con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người Cha không thể ở yên mà không làm việc này.

Trọng tâm thực hành:

1. Vào khoảng thời gian thanh toán nghiệp này, con phải có sự từ bỏ vô hạn đối với thế giới cũ này. Đưa trí tuệ của con ra khỏi nghĩa địa này. Ở trong sự tưởng nhớ và thanh toán mọi tài khoản nghiệp cũ của con.

2. Liên tục để những viên ngọc kiến thức, không phải là đá, tuôn ra thông qua miệng của con. Hoàn toàn trở thành con thiên nga. Làm công việc phục vụ thay đổi gai thành hoa.

Lời chúc phúc:

Mong con nỗ lực tâm linh để làm xuất hiện thái độ bàng quan vô hạn trong khi làm phục vụ và trở thành hiện thân của thành công.

Con nhận được niềm hạnh phúc và sức mạnh bằng cách làm phục vụ, và cũng trong việc làm phục vụ mà thái độ bàng quan của con chấm dứt. Do đó, hãy đánh thức thái độ bàng quan của con. Giống như con làm cho kế hoạch phục vụ diễn ra theo cách thực tế, rồi sau đó có thành công, tương tự như vậy, giờ hãy để cho thái độ bàng quan vô hạn của con trỗi dậy. Cho dù con đã nhận được bao nhiêu tiện ích, đừng để nỗ lực tâm linh của con để có được thái độ bàng quan vô hạn mất hút. Khi có sự cân bằng giữa tiện ích và nỗ lực tâm linh, con sẽ trở thành hiện thân của thành công.

Khẩu hiệu:

Làm cho điều không thể trở thành có thể là dấu hiệu của tình yêu thương của Thượng Đế.

Download audio sakar murli 24-02-2024