Tilak 3 dấu chấm

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=GJcdsxsI5no

Để tạo ra trạng thái hướng thượng của con, hãy đính tilak 3 dấu chấm vào giờ Amrit Vela. Con có luôn trao cho mình tilak 3 dấu chấm vào giờ Amrit Vela không?

Ý nghĩa của tilak là gì? Tilak của sự tưởng nhớ. Vì vậy, tilak rất quan trọng. Tilak cũng là dấu hiện của vương quốc. Khi vương quốc được trao, nó được gọi là Raj Tilak; và trong thờ cúng cũng thế, dấu tilak chắc chắn sẽ được giữ; tilak cũng là dấu hiệu của hạnh phúc và vận may. Vì vậy, tilak là quan trọng. Bởi vì tilak là dấu hiệu của sự tưởng nhớ.

Sự tưởng nhớ như thế nào, trạng thái tâm trí sẽ như thế ấy. Nếu sự tưởng nhớ của con là hướng thượng, thì trạng thái của con cũng sẽ là hướng thượng. Nếu nhận thức của con là lãng phí, thì thay vì là mạnh mẽ, tình huống cũng sẽ trở nên lãng phí. Vì vậy, Người Cha đã trao cho con tilak 3 dấu chấm, nghĩa là tilak 3 điểm tưởng nhớ. Bởi vì cả 3 dấu chấm là cần thiết và 3 dấu chấm là dễ dàng. Tôi là linh hồn, đây là nhận thức về bản thân; sau đó là nhận thức về Người Cha; rồi đến nhận thức về Vở kịch.

Vở kịch cứ tiếp diễn, nó qua đi. Điều gì đang ở hiện tại vào lúc này thì trở thành quá khứ trong vòng một giây. Nó qua đi, đó là lý do vì sao quá khứ là quá khứ, là dấu chấm hết. Nó trở thành một dấu chấm, phải không?

Vì vậy, nếu con có 3 nhận thức này, trạng thái của con cũng sẽ hướng thượng. Không chỉ nhớ đến linh hồn. Rất cần có nhận thức về Vở kịch cùng với sự tưởng nhớ đến Cha.

Đăng ký nhận email từ BKWSU VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do BKWSU VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. BKWSU VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×