Thiên thần karma yogi

BKWSU VN
Updated on

Robot làm mọi việc đã được lập trình, nó hoạt động bằng điện. Nó làm mọi việc rất nhanh nhờ vào điện. Đây là bằng chứng thực tế của khoa học. Do đó, BapDada hỏi “Con không thể thực hiện hành động với sức mạnh của tĩnh lặng và ánh sáng của tĩnh lặng hay sao? Con cũng nên tạo ra trạng thái là con robot tâm linh, cũng có thể được gọi là karma yogi tâm linh, karma yogi thiên thần. Trước hết, con phải trở nên sẵn sàng. Achcha, con hãy lên kế hoạch như thế”.

BapDada muốn nhìn thấy những karma yogi thiên thần tâm linh di động như thế. Con hãy thức dậy vào giờ Amrit Vela, tổ chức cuộc gặp gỡ với BapDada, có cuộc trò chuyện từ tim đến tim và nhận lời chúc phúc từ Baba.

Con hãy làm bất cứ việc gì con phải làm. Tuy nhiên, vào giờ Amrit Vela mỗi sáng, con hãy nhận từ BapDada lời chúc phúc là thiên thần karma yogi, rồi gắn mình vào các hoạt động của con.