SAKAR MURLI 28-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=-GZO9ZMCkro

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy chứng minh với người dân Bharat rằng Shiva Jayanti cũng chính là Gita Jayanti, sau đó Shri Krishna Jayanti diễn ra thông qua kinh Gita. 

Câu hỏi:

Nền tảng chính yếu cho sự thiết lập nên bất kỳ tôn giáo nào là gì? Nhiệm vụ nào chỉ Người Cha thực hiện, còn những người sáng lập các tôn giáo không thực hiện?

Trả lời:

Để thiết lập nên bất kỳ tôn giáo nào, sức mạnh của sự thanh khiết được cần đến. Tất cả các tôn giáo đều được thiết lập dựa trên sức mạnh của sự thanh khiết. Tuy nhiên, không người sáng lập tôn giáo nào có thể thanh lọc cho bất kỳ ai bởi vì khi tôn giáo được thiết lập, đó là vương quốc của Maya và tất cả họ đều đã trở nên ô trọc. Làm cho linh hồn ô trọc trở nên thanh khiết là nhiệm vụ duy nhất của Người Cha. Chỉ có Người trao shrimat để trở nên thanh khiết.

Trọng tâm thực hành:

1. Phục vụ làm cho mọi người thoát khỏi bệnh tật và trở thành cư dân của thiên đường với mật ngọt kiến thức. Con người phải được làm cho trở thành thánh thần. Trở thành chủ nhân nhân từ giống như Người Cha. 

2. Trở nên thông thái với sự khai sáng của kiến thức và vào lễ Shiva Jayanti, con hãy chứng minh rằng Shiva Jayanti chính là Gita Jayanti, chỉ thông qua kiến thức Gita mà Shri Krishna nhận lấy kiếp sinh.

Lời chúc phúc:

Mong con thực hiện mỗi một hành động trong thời gian biểu mỗi ngày một cách chính xác và theo phương pháp đúng (yuktiyukt), trở thành linh hồn thanh khiết và xứng đáng được tôn thờ.

Dấu hiệu của linh hồn thanh khiết và xứng đáng được tôn thờ là mỗi một suy nghĩ, lời nói, hành động và giấc mơ của họ đều chính xác và theo phương pháp đúng (yuktiyukt). Có ý nghĩa trong mỗi suy nghĩ của họ. Không phải là họ chỉ nói ra điều gì đó chỉ để mà nói, rằng lời nói chỉ tuôn ra thôi, rằng họ chỉ làm điều gì đó hoặc nó chỉ xảy ra như thế. Linh hồn thanh khiết sẽ chính xác và theo phương pháp đúng trong mỗi một hành động theo thời gian biểu mỗi ngày, đây là lý do vì sao mỗi một hành động của họ đều được tôn thờ, nghĩa là thời gian biểu cả ngày của họ được tôn thờ. Mọi người nhìn thấy những hành động khác nhau của họ từ lúc họ thức dậy cho đến khi họ đi ngủ.

Khẩu hiệu:

Để trở thành một phần của triều đại Mặt trời, hãy giữ mình liên tục chiến thắng, làm cho trạng thái của con liên tục và ổn định.

Download audio sakar murli 28-02-2024