SAKAR MURLI 27-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://youtu.be/gFWRu3f1uug?si=52YAxJpxAnMNhEfN

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy liên tục có suy nghĩ về sự tưởng nhớ đến Người Cha và nghiền ngẫm đại dương kiến thức, rồi những điểm kiến thức mới sẽ tiếp tục xuất hiện và con sẽ duy trì được hạnh phúc. 

Câu hỏi:

Điều kỳ diệu nào là vĩ đại nhất trong Vở kịch này và tại sao?

Trả lời:

1. Điều tuyệt vời vĩ đại nhất là của Shiv Baba bởi vì Người làm cho con trở thành thiên thần trong vòng một giây. Người dạy cho con việc học làm cho con trở thành thánh thần từ con người. Không ai trên thế giới, chỉ có Người Cha, có thể dạy cho con việc học này. 

2. Nhiệm vụ của Người Cha là trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba kiến thức, đưa con từ bóng tối vào ánh sáng và cứu con khỏi việc loạng choạng. Không ai khác có thể thực hiện hành động tuyệt vời như thế.

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy để cho trạng thái của con thật là kiên nhẫn. Đi theo Người Cha. Đừng bao giờ thể hiện sự cao ngạo về bất cứ điều gì. Trở nên ngọt ngào như thánh thần. 

2. Để liên tục vui tươi, hãy tiếp tục nghiền ngẫm kiến thức này. Nghiền ngẫm đại dương kiến thức. Gắn mình vào việc phục vụ với nhận thức rằng con là con của Thượng Đế, cũng như là đầy tớ của Người.

Lời chúc phúc:

Mong con là linh hồn vĩ đại, ổn định trong hình thể của mantra “Manmanabhav” và “Madhyajibhav”.

Cùng với lời chúc phúc “Manmanabhav”, con cũng đã nhận được lời chúc phúc “Madhyajibhav”. Hãy để hình thể trong thiên đường của con ở trong nhận thức của con: đây còn được biết đến như là “Madhyajibhav”. Những ai duy trì được niềm hân hoan say sưa về thành quả hướng thượng của mình thì có thể ổn định trong hình thể của mantra “Madhyajibhav”. Những ai “Madhyajibhav” thì dù gì cũng “Manmanabhav”. Mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của những đứa con như thế đều trở nên vĩ đại. Trở thành hiện thân của thành công về nhận thức này nghĩa là trở thành linh hồn vĩ đại.

Khẩu hiệu:

Hạnh phúc chính là kho báu đặc biệt của con; đừng bao giờ buông bỏ kho báu này.

Download audio sakar murli 27-02-2024