SAKAR MURLI 26-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=PQc91-AUuJs

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, Người Thầy thì vô thể, do đó con phải nỗ lực để có sự tưởng nhớ. Trong khi nhớ đến Baba, khi kỳ thi kết thúc, con sẽ về Nhà. 

Câu hỏi:

Con phải nỗ lực để ở trong sự tưởng nhớ. Vì vậy, con đừng bao giờ bị lừa phỉnh bởi điều gì?

Trả lời:

Khi con có linh ảnh về linh hồn và con nhìn thấy ánh sáng đang tỏa chiếu lấp lánh, không có lợi ích trong chuyện đó. Không phải là bằng cách có linh ảnh hoặc bằng cách nhận được drishti của Baba, tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ hoặc con nhận được sự giải thoát; không. Trong trường hợp đó, con sẽ bị lừa phỉnh thậm chí còn nhiều hơn. Hãy nỗ lực để có sự tưởng nhớ. Chỉ bằng cách thực hiện nỗ lực này, con sẽ tiến đến trạng thái thoát nghiệp của con. Không phải là khi Baba trao cho con drishti, con trở nên thanh khiết. Con phải nỗ lực.

Trọng tâm thực hành:

1. Nhận lấy chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và thiêu đốt tội lỗi của con. Cẩn thận rằng con không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào thông qua các cơ quan thể lý của con. Nỗ lực cho bản thân để trở nên thoát nghiệp.

2. Đừng ham muốn có được linh ảnh. Con không nhận được sự giải thoát bằng cách có linh ảnh, và tội lỗi của con cũng không được cắt bỏ. Không có lợi ích trong việc có linh ảnh. Hoen gỉ chỉ có thể được loại bỏ bằng cách nhớ đến Cha và kiến thức này.

Lời chúc phúc:

Mong con đong đầy mọi thành quả và gương mặt của con cho thấy con đã nhận được mọi thành quả hướng thượng.

Vào thời kỳ Chuyển giao, các con, những linh hồn Brahmin, đã nhận được lời chúc phúc: Mong con đong đầy mọi thành quả. Những linh hồn đã nhận được lời chúc phúc như thế thì không cần phải nỗ lực. Vẻ lấp lánh trên gương mặt của con cho thấy con đã đạt được điều gì đó, rằng con là linh hồn là hiện thân của thành quả. Khi người ta nhìn thấy gương mặt của một số đứa con, họ nói rằng đích đến dường như quá cao và con có sự từ bỏ rất hướng thượng. Mặc dù sự từ bỏ của con được nhìn thấy, nhưng vận may của con lại không được nhìn thấy! Khi con duy trì niềm hân hoan say sưa về việc có mọi thành quả và cho thấy được vận may đó, họ sẽ dễ dàng được thu hút để đến.

Khẩu hiệu:

Thành công tan hòa ở nơi có lòng hăng hái và nhiệt tình trong một nhóm đoàn kết, theo một lời chỉ dẫn.

Download audio sakar murli 26-02-2024