SAKAR MURLI 22-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=Nwj6YoR4K9I&ab_channel=BKWSUVN

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, để chết đi trong khi vẫn còn ở trong cơ thể kia, con hãy thực hành “Tôi là linh hồn, và bạn cũng là linh hồn”. Gắn kết sẽ bị phá vỡ bằng cách thực hành điều này. 

Câu hỏi:

Đích đến cao nhất là gì? Dấu hiệu của người tiến đến đích đến ấy là gì?

Trả lời:

Phá vỡ sự gắn kết của con đối với con người và liên tục nhận thức về tình anh em là đích đến cao nhất. Chỉ những ai liên tục thực hành ý thức linh hồn mới có thể tiến đến đích đến ấy. Nếu con không ý thức linh hồn, con sẽ tiếp tục bị vướng bẫy ở chỗ này hoặc chỗ kia: hoặc là vào cơ thể của con, hoặc là vào cơ thể của bạn bè và người thân của con. Con ưa thích điều gì đó của người khác hoặc con ưa thích cơ thể của ai đó. Những ai sẽ tiến đến đích cao nhất thì không thể yêu thích cơ thể. Nhận thức về cơ thể của chúng sẽ bị phá vỡ.

Trọng tâm thực hành:

1. Để chấm dứt bất kỳ ý thức nào liên quan đến cơ thể, trong khi bước đi và di chuyển, con hãy thực hành trở nên chết đi đối với cơ thể của con; trở nên tách rời. Tôi không ở trong cơ thể. Chỉ nhìn vào linh hồn, không nhìn vào cơ thể.

2. Con không bao giờ được phát điên lên về cơ thể của bất kỳ ai. Hãy có tình yêu dành cho Người Cha vô thể. Kết nối trí tuệ của con trong yoga chỉ với một Đấng duy nhất.

Lời chúc phúc:

Mong con là karma yogi và nhận được lời chúc phúc bằng cách giữ cân bằng giữa phục vụ và nỗ lực cho bản thân.

Karma yogi là người có yoga trong khi hành động. Phục vụ nghĩa là hành động, còn nỗ lực cho bản thân nghĩa là yogyukt (yoga chính xác). Để giữ cân bằng giữa hai điều này, chỉ nhớ một câu “Người Cha là Karavanhar” và “Tôi, linh hồn này, là karanhar” (Đấng truyền cảm hứng và người thực thi). Câu này sẽ làm cho con duy trì sự cân bằng tốt và con sẽ nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Khi con xem mình là karavanhar thay vì xem mình là karanhar, không có sự cân bằng, rồi Maya sẽ chớp lấy cơ hội.

Khẩu hiệu:

Để làm công việc phục vụ đưa người khác vượt thoát chỉ với một ánh nhìn, hãy để cho BapDada tan hòa vào đôi mắt con.

Download audio sakar murli 22-02-2024