SAKAR MURLI 21-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://youtu.be/PRI1T3QiMqg?si=qZvJGEsgVQ0vKOl9

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, cần phải có sức mạnh của yoga trong thanh gươm kiến thức, chỉ sau đó mới có thể có chiến thắng. Khi có sức mạnh của yoga trong kiến thức này, chắc chắn nó sẽ tác động đến mọi người. 

Câu hỏi:

Con là sứ giả của Thượng Đế. Con phải trao cho cả thế giới bức thông điệp nào?

Trả lời:

Hãy trao cho cả thế giới bức thông điệp rằng Thượng Đế đã nói: Tất cả các con phải xem mình là linh hồn. Từ bỏ ý thức cơ thể. Nhớ đến Ta, Cha của con, và gánh nặng tội lỗi trên đầu của con sẽ được loại bỏ. Con sẽ trở nên thanh khiết bằng cách nhớ đến Cha. Chỉ những đứa con hướng nội mới có thể trao cho mọi người bức thông điệp này.

Trọng tâm thực hành:

1. Để đong đầy sức mạnh yoga cho thanh gươm kiến thức, hãy trở nên hướng nội trong khi con làm mọi việc và thực hành: Tôi là linh hồn. Tôi, linh hồn, đã nhận được mệnh lệnh của Cha để liên tục nhớ đến Người. Hãy có tình yêu thật sự dành cho một Người Cha. Phá bỏ sự gắn kết đối với cơ thể của con và những mối quan hệ thuộc cơ thể.

2. Trong khi sống ở nhà với gia đình của con, hãy cảnh báo cho nhau. Trở thành con thiên nga và đạt được vị trí cao. Loại bỏ bất kỳ dấu vết giận dữ nào. Làm cho trí tuệ của con trở nên văn minh.

Lời chúc phúc:

Mong con vô thể và không mang ý thức con làm bất cứ việc gì, mà hãy là người quan sát tách rời, làm cho các cơ quan thể lý của con hành động.

Đi vào cơ thể của con khi con muốn và trở nên vô thể khi con muốn. Khi con phải hành động, hãy nhận lấy sự hỗ trợ của các cơ quan thể lý của con, nhưng đừng quên rằng chính con, linh hồn, đang nhận lấy sự hỗ trợ của nó để làm cho mọi việc diễn ra. Giống như con nhờ người khác làm việc gì đó cho con và con tách biệt với họ, tương tự như vậy, hãy là người quan sát tách rời và làm cho các cơ quan thể lý của con hành động, rồi con sẽ trở nên vô thể và không mang ý thức con làm bất cứ việc gì. Trong khi làm bất cứ việc gì, giữa chừng con hãy thực hành trở nên vô thể trong một hoặc hai phút, rồi con sẽ nhận được thật nhiều sự trợ giúp vào những khoảnh khắc sau cùng.

Khẩu hiệu:

Để trở thành hoàng đế của thế giới, hãy trở thành người trao sakaash cho thế giới.

Download audio sakar murli 21-02-2024