SAKAR MURLI 20-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=vBT1NTUAmQ4&ab_channel=BKWSUVN

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, con phải làm công việc phục vụ tâm linh thật sự bằng cả cơ thể, tâm trí và của cải của con. Chỉ bằng cách làm công việc phục vụ tâm linh mà Bharat sẽ trở thành thời kỳ Vàng. 

Câu hỏi:

Con nên liên tục nhớ đến điều gì để thoát khỏi lo lắng? Khi nào con có thể thoát khỏi lo lắng?

Trả lời:

Để thoát khỏi lo lắng, hãy luôn nhớ rằng Vở kịch này được tạo ra hoàn toàn chính xác. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều hoàn toàn chính xác theo Vở kịch. Tuy nhiên, con không thể thoát khỏi lo lắng vào lúc này. Khi con tiến đến trạng thái thoát nghiệp của con, con sẽ thoát khỏi lo lắng. Yoga thật tốt được cần đến cho điều đó. Những đứa con yogi (có yoga) và gyani (có kiến thức) thì không thể nào bị ẩn giấu.

Trọng tâm thực hành:

1. Đừng bị đánh bại trong trận đấm bốc với Maya. Đừng chỉ ngồi thừ ra và trở nên lề mề, chểnh mảng trong việc nỗ lực. Hãy có lòng can đảm và làm phục vụ.

2. Vở kịch này được tạo ra một cách chính xác. Do đó, đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Để tiến đến trạng thái thoát nghiệp của con, hãy ở trong sự tưởng nhớ đến Cha. Đừng trở thành nô lệ cho bất kỳ con người nào.

Lời chúc phúc:

Mong con trải nghiệm sự hài lòng trong công việc phục vụ dựa theo shrimat và trở thành hiện thân của thành công.

Bất kỳ công việc phục vụ nào con làm, cho dù học trò có đến hay không, con hãy hài lòng với bản thân. Hãy có niềm tin: Nếu con hài lòng, bức thông điệp chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Do đó, đừng bất hạnh. Nếu số lượng học trò không gia tăng, điều đó không thành vấn đề, ít ra nó đã tích lũy trong tài khoản của con và họ đã nhận được thông điệp. Nếu bản thân con hài lòng, bất kỳ phí tổn nào cũng là thích đáng. Con đã thực hiện nhiệm vụ dựa theo shrimat, và tuân theo shrimat cũng có nghĩa là trở thành hiện thân của thành công.

Khẩu hiệu:

Hãy trao sức mạnh cho những linh hồn yếu, rồi con sẽ nhận được lời chúc phúc từ họ.

Download audio sakar murli 20-02-2024