SAKAR MURLI 19-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=Jx611Lp5Mdg

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, Ta vượt thoát khỏi âm thanh. Ta đã đến để đưa các con vượt thoát khỏi âm thanh. Giờ là trạng thái nghỉ hưu đối với tất cả các con. Giờ con phải về Nhà, nơi vượt thoát khỏi âm thanh. 

Câu hỏi:

Con gọi ai là học trò nỗ lực tốt? Những dấu hiệu chính là gì?

Trả lời:

Học trò nỗ lực tốt là người biết cách trò chuyện với bản thân và biết cách học một cách khéo léo. Những học trò nỗ lực sẽ liên tục kiểm tra bản thân: Tôi có bất kỳ tính cách quỷ, xấu xa nào bên trong tôi không? Tôi đã hấp thu những đức hạnh thánh thiện đến mức độ nào? Tôi có bất kỳ suy nghĩ tội phạm nào không? Chúng sẽ duy trì kiểm tra sổ học bạ của mình để xem chúng liên tục có ánh nhìn anh em trai đến mức độ nào.

Trọng tâm thực hành:

1. Duy trì kiểm tra học bạ của con để xem con học như thế nào. Hãy nhìn vào tấm biểu đồ của con để xem: Tôi có ánh nhìn anh em trai đến mức độ nào? Tính cách của tôi đã trở nên thánh thiện chưa.

2. Kiểm soát khẩu vị của con. Trí tuệ của con nên biết rằng con đang trở thành thánh thần, do đó con phải chú ý nhiều đến thức ăn và đồ uống của con. Những nụ vị giác của con không nên gây ra sự lừa phỉnh. Con phải noi theo gương Mẹ và Cha.

Lời chúc phúc:

Mong con là linh hồn đặc biệt và đạt được mọi quyền bằng cách nhận ra Người Cha với sức mạnh của sự phân định.

BapDada nhìn thấy điểm đặc biệt của mỗi đứa con. Mặc dù có thể con chưa trở nên hoàn hảo và là người nỗ lực, không có một đứa con nào mà không có lấy một điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt đầu tiên của mỗi đứa con là con ở trong danh sách một nắm nhỏ trong số hàng triệu triệu. Nhận ra Người Cha, nói “Baba của con” và đạt được mọi quyền là điểm đặc biệt của trí tuệ có sức mạnh phân định. Sức mạnh hướng thượng này đã làm cho con trở thành linh hồn đặc biệt.

Khẩu hiệu:

Cây bút mà con có thể vẽ nên đường vận may hướng thượng của con chính là hoạt động hướng thượng của con. Do đó, hãy tạo ra vận may của con nhiều đến mức có thể.

Download audio sakar murli 19-02-2024