SAKAR MURLI 16-08-2023

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=CqGP924Mf6s&ab_channel=BKWSUVN

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy trở thành người có trí tuệ vô hạn, rộng mở và có tầm nhìn xa. Đừng quấy phiền công việc phục vụ của Shiv Baba. Những ai quấy phiền thì không thể nhận được vị trí cao.

Câu hỏi:

Suy nghĩ nào mà những người sống trong thế giới này có, nhưng những vị thần thời kỳ Vàng sẽ không bao giờ có?

Trả lời:

Ở đây, con người nghĩ rằng con trai và cháu trai của họ sẽ ăn từ những gì họ kiếm được. Thánh thần sẽ không bao giờ có suy nghĩ như thế bởi vì con trai và cháu trai của họ nhận của thừa kế của mình từ đây. Họ tin rằng vương quốc của họ là bất diệt. Mỗi một người các con đang nỗ lực cho riêng mình ở đây.

Trọng tâm thực hành:

1. Sử dụng thời gian của con theo cách hữu ích bằng cách phục vụ. Dâng nộp cơ thể, tâm trí và của cải của con, tiếp tục học cho đến chừng nào con còn sống.

2. Nuôi dưỡng nhau bằng kiến thức này. Đừng làm bất cứ điều gì mà qua đó con sẽ bất tuân theo lời Cha.

Lời chúc phúc:

Mong con ở trong niềm vui bất diệt, niềm vui siêu giác quan, trao và nhận niềm hạnh phúc với vai trò là chủ nhân trao tặng hạnh phúc.

Niềm vui siêu giác quan nghĩa là niềm hạnh phúc ý thức linh hồn, niềm hạnh phúc bất diệt. Giống như các cơ quan thể lý của con có thể bị hoại diệt, vì vậy niềm hạnh phúc nhận được thông qua đó cũng sẽ chóng tàn. Do đó, khi con liên tục ở trong niềm vui siêu giác quan, không tên gọi hay dấu vết nào của đau khổ có thể đến với con. Nếu ai đó gây đau khổ cho con, con không được nhận đau khổ. Câu khẩu hiệu của con là “Trao hạnh phúc và nhận hạnh phúc. Không nhận đau khổ và không gây đau khổ”. Nếu ai đó khiến cho con đau khổ, hãy chuyển hóa nó và trao cho họ hạnh phúc đáp lại. Làm cho họ hạnh phúc, rồi con sẽ được gọi là chủ nhân trao tặng hạnh phúc.

Khẩu hiệu:

Thay vì nói quá nhiều và lãng phí năng lượng của con, hãy trải nghiệm sự ngọt ngào của việc hướng nội.

Download audio sakar murli 16-08-2023

Đăng ký nhận email từ BKWSU VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do BKWSU VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. BKWSU VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×