SAKAR MURLI 16-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://youtu.be/GhPmzK04Re4

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, giờ con phải trở nên vô thể và trở về Nhà. Do đó, mỗi khi con nói chuyện với bất kỳ ai, con hãy xem mình là linh hồn đang trò chuyện với linh hồn anh em của con. Nỗ lực để giữ mình ý thức linh hồn. 

Câu hỏi:

Nền tảng để đạt được tilak quyền trị vì trong tương lai của con là gì?

Trả lời:

Đó là cách con học như thế nào. Mỗi người các con phải học và đạt được tilak quyền trị vì. Người Cha có trách nhiệm dạy cho con; không có chuyện liên quan đến lời chúc phúc ở đây. Nếu con có niềm tin trọn vẹn, thì hãy tiếp tục theo shrimat. Đừng trở nên bất cẩn. Nếu con có mâu thuẫn về quan điểm và ngưng học, con sẽ rớt. Do đó, Baba nói “Con ngọt ngào, hãy nhân từ đối với bản thân. Con không được hỏi xin lời chúc phúc, mà con phải chú ý đến việc học”.

Trọng tâm thực hành:

1. Trong khi sống ở nhà với gia đình của con, hãy chạy đua giữa các con với nhau. Tuy nhiên, nếu một bánh xe trở nên lề mề vì lý do nào đó, con không được dừng lại vì người ấy. Hãy trở nên xứng đáng trao cho bản thân tilak quyền trị vì.

2. Tổ chức lễ Shiv Jayanti với sự hoành tráng bởi vì với những viên ngọc kiến thức mà Shiv Baba trao cho con vào lúc này, con sẽ trở nên thịnh vượng trong thế giới mới. Toàn bộ kho báu của con sẽ trở nên đầy.

Lời chúc phúc:

Mong con là người quan sát tách rời và tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề bằng cách nhận lấy sức mạnh từ Người Cha.

Con biết rằng chỉ sau những hoàn cảnh ngặt nghèo cực độ thì sự kết thúc mới đến. Sẽ có mọi biến động đến mức cực độ: sẽ có xung đột trong các gia đình, nhiều vấn đề trong tâm trí con và cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, Người Cha chịu trách nhiệm cho những ai là người đồng hành trung thực của Người. Vào những lúc như thế, con hãy giữ Người Cha trong tâm trí mình, rồi con sẽ có thể vượt qua mọi chuyện với sức mạnh ra quyết định của con. Trở thành người quan sát tách rời và nhận lấy sức mạnh của Người Cha, rồi con sẽ dễ dàng có thể vượt qua mọi tình huống.

Khẩu hiệu:

Giờ đây, hãy để sang một bên mọi nguồn hỗ trợ của con và chuẩn bị để trở về Nhà.

Download audio sakar murli 16-02-2024