SAKAR MURLI 15-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://youtu.be/dwuxqr06xis

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để thay đổi gai thành hoa. Người Cha có tình yêu dành cho cả những chiếc gai, cũng như những bông hoa. Người nỗ lực để thay đổi gai thành hoa. 

Câu hỏi:

Dấu hiệu của những đứa con đã hấp thu kiến thức này là gì?

Trả lời:

Chúng thực hiện những điều kỳ diệu. Chúng không thể ở yên mà không mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác. Khi chúng bị bắn bởi mũi tên, chúng trở thành người phá bỏ gắn kết và gắn mình vào công việc phục vụ tâm linh. Trạng thái của chúng là liên tục, ổn định, không bị lung lay và không bị dời chuyển. Chúng không bao giờ thực hiện những hành động kém hiểu biết. Chúng không bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Chúng tiếp tục loại bỏ những chiếc gai điểm yếu.

Trọng tâm thực hành:

1. Đừng gắn kết trái tim con với cơ thể có thể bị hoại diệt. Trở thành người chinh phục gắn kết. Hứa rằng cho dù ai rời bỏ cơ thể, con sẽ không khóc.

2. Trở nên ngọt ngào giống như Cha. Trao hạnh phúc cho mọi người. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Phục vụ thay đổi gai thành hoa. Mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác.

Lời chúc phúc:

Mong con có suy nghĩ thanh khiết và tích cực đối với bản thân và người khác, chuyển hóa bất cứ điều gì tiêu cực thành tích cực.

Để giữ mình liên tục mạnh mẽ, con chỉ cần nhớ đến hai điều: có suy nghĩ thanh khiết và tích cực đối với bản thân và người khác. Với suy nghĩ thanh khiết và tích cực đối với bản thân, con có thể chuyển hóa bất cứ điều gì tiêu cực thành tích cực. Có suy nghĩ thanh khiết và tích cực đối với bản thân có liên hệ với việc có suy nghĩ thanh khiết và tích cực đối với người khác. Nếu không có suy nghĩ thanh khiết và tích cực đối với bản thân, con không thể có suy nghĩ thanh khiết và tích cực đối với người khác. Giờ con hãy chú ý đến cả hai điều này, bởi vì có nhiều vấn đề và mọi người không thể hiểu con chỉ với lời nói. Vì vậy, hãy sử dụng suy nghĩ thanh khiết và tích cực của con, trao cho họ sóng rung động, rồi họ sẽ thay đổi.

Khẩu hiệu:

Chơi với những viên ngọc kiến thức, đức hạnh và sức mạnh, chứ đừng chơi với bùn.

Download audio sakar murli 15-02-2024