SAKAR MURLI 17-02-2024

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=fAtAKgvKU0M

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, một cách để trở nên thanh khiết đó là thông qua sức mạnh của sự tưởng nhớ; còn cách khác đó là thông qua sức mạnh của sự trừng phạt. Con phải trở nên thanh khiết thông qua sức mạnh của sự tưởng nhớ và đạt được vị trí cao. 

Câu hỏi:

Người Cha là vị Bác Sĩ Phẫu Thuật tâm linh. Người đã đến để trao cho con sự kiên nhẫn nào?

Trả lời:

Giống như những bác sĩ phẫu thuật kia trấn an cho các bệnh nhân của họ và trao cho các bệnh nhân sự kiên nhẫn, nói rằng họ sẽ sớm bình phục, tương tự như vậy, vị Bác Sĩ Phẫu Thuật tâm linh này cũng trấn an con: Con ơi, đừng sợ bất kỳ căn bệnh nào của Maya. Vị Bác Sĩ Phẫu Thuật đang trao cho con liều thuốc để tất cả những căn bệnh kia đều biến mất. Những suy nghĩ mà con chưa bao giờ có trên con đường u mê cũng sẽ đến. Tuy nhiên, con phải nhẫn nhịn mọi thứ. Hãy nỗ lực một chút. Những ngày hạnh phúc của con sắp đến.

Trọng tâm thực hành:

1. Con phải hấp thu các đức hạnh giống như các đức hạnh của thánh thần. Những tâm ấn quỷ con có bên trong con, như là thói quen tức giận…, phải được loại bỏ. Con phải trở thành người chinh phục tội lỗi. Do đó, đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào.

2. Để trở nên hướng thượng như kim cương, hãy uống và trao cho người khác mật ngọt kiến thức để uống. Hoàn toàn chiến thắng đối với thói tật sắc dục. Làm cho bản thân trở nên hoàn toàn thanh khiết. Thanh toán toàn bộ tài khoản nghiệp cũ của con bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ.

Lời chúc phúc:

Mong con là người được ủy thác tách rời và thoát khỏi nỗi hoang mang bằng cách giữ cho trí tuệ của con thoát khỏi việc xoay vần với ý thức “của tôi”.

Khi có bất kỳ nỗi hoang mang nào trong trí tuệ của con, con có thể hiểu rằng chắc chắn có kiểu ý thức “của tôi” này hoặc kiểu ý thức “của tôi” khác. Khi có bất kỳ ý thức “của tôi” nào, trí tuệ rơi vào vòng xoáy. Khi con suy nghĩ như là người chủ gia đình, sẽ có một vài biến động. Do đó, hãy trở thành người được ủy thác hoàn toàn tách rời. Bất kỳ ý thức “của tôi” nào – như “Tên của tôi sẽ bị phá hỏng”, “Tôi sẽ bị phỉ báng” – nghĩ theo cách đó là trở nên hoang mang. Sau đó, cho dù con cố gắng bao nhiêu để làm cho nó trở nên đúng đắn, con sẽ càng trở nên hoang mang hơn nữa. Do đó, hãy trở thành người được ủy thác và thoát khỏi nỗi hoang mang. Những đứa con của Thượng Đế không bao giờ được hoang mang.

Khẩu hiệu:

Con là con của Người Cha vĩ đại, vì vậy đừng để cho trái tim con thắt lại hoặc e sợ những chuyện vặt vãnh.

Download audio sakar murli 17-02-2024