SAKAR MURLI 05-03-2024

BKWSU VN
Updated on

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy loại bỏ sự gắn kết của con khỏi mọi thứ, bao gồm cả cơ thể của con. Chỉ khi con trở nên thoát nghiệp, con sẽ có thể trở về Nhà.

Câu hỏi:

Điều gì gây ra nỗi sợ lớn cho linh hồn? Và tại sao lại có nỗi sợ ấy?

Trả lời:

Linh hồn rất sợ rời bỏ cơ thể bởi vì linh hồn gắn kết với cơ thể của mình. Thậm chí nếu linh hồn muốn rời bỏ cơ thể của mình do đau khổ, linh hồn vẫn phải trải nghiệm sự trừng phạt cho tội lỗi của mình. Vào thời kỳ Chuyển giao, con không có nỗi sợ. Con có niềm hạnh phúc thậm chí còn lớn hơn, rằng con sẽ rời bỏ cơ thể cũ của mình và đến với Người Cha.

Trọng tâm thực hành:

1. Để trở nên thanh khiết và trở về Nhà với Người Cha, con đừng gắn kết với con rối được làm bằng 5 yếu tố tự nhiên của con. Loại bỏ nỗi sợ rời bỏ cơ thể của con.

2. Thật tập trung chú ý và tăng cường kiểm tra tấm biểu đồ hành hương tưởng nhớ của con. Thanh lọc cho linh hồn với sức mạnh của yoga. Trở nên thoát nghiệp và trúng tấm vé số của Thượng Đế.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành linh hồn mạnh mẽ đến mức thay vì chấp nhận thành công, con đưa ra bằng chứng thực tế về sự thành công.

Kết quả thực tế cho thành công của tất cả các con là giờ con sẽ được nhìn thấy. Bất cứ nhiệm vụ nào bị làm cho sai hỏng đi đều sẽ dễ dàng được làm cho đúng đắn với ánh nhìn và sự hợp tác của con. Để đạt được thành công, con sẽ không nói “Ừ, nó sẽ diễn ra!”, mà những chỉ dẫn của con sẽ làm cho thành công đạt được, sau đó các thần dân sẽ nhanh chóng được tạo ra. Mọi người sẽ xuất hiện từ khắp mọi hướng và đến với con. Phần vai của thành công sẽ diễn ra, nhưng trước hết con phải trở nên mạnh mẽ đến mức con không chấp nhận sự thành công ấy. Rồi sau đó sự hiển lộ sẽ diễn ra.

Khẩu hiệu:

Tổ chức cuộc gặp gỡ trong khi ổn định trong trạng thái avyakt, rồi kho báu lời chúc phúc sẽ mở ra.

Download audio sakar murli 05-03-2024