SAKAR MURLI 04-03-2024

BKWSU VN
Updated on

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, con là học trò đường bệ của dòng tộc đường bệ. Hành động của con nên thật là đường bệ. Chỉ sau đó, con sẽ có thể hiển lộ Người Cha.

Câu hỏi:

Ai sẽ có thể thi đậu bài thi cuối cùng vào khoảng thời gian hủy diệt? Để làm được điều này, con phải thực hiện nỗ lực nào?

Trả lời:

Chỉ những ai không nhớ đến bất cứ điều gì thuộc về thế giới cũ này và những ai không nhớ đến ai khác ngoại trừ Người Cha thì sẽ có thể thi đậu bài thi cuối cùng. Nếu con nhớ đến bất kỳ ai khác, con sẽ rớt. Để làm được điều này, con phải loại bỏ mọi gắn kết của con khỏi mọi thứ thuộc về thế giới mênh mông, rộng lớn này. Nên có ý thức anh em trai thật kiên định. Loại bỏ ý thức cơ thể.

Trọng tâm thực hành:

1. Vào những khoảnh khắc sau cùng, để thi đậu, hãy thực hành vượt thoát khỏi cơ thể của con và thế giới này. Đừng bị hấp dẫn hoặc bị cám dỗ bởi bất cứ điều gì. Trí tuệ của con nên biết rằng con sắp được chuyển đi.

2. Trao cho mọi người lời giới thiệu về hai người cha với thật nhiều sự kiên nhẫn và tình yêu thương. Làm đầy tạp dề của con với những viên ngọc kiến thức và trao tặng chúng. Chắc chắn làm công việc phục vụ thay đổi gai thành hoa.

Lời chúc phúc:

Mong con chìm đắm vào Người Cha và công việc phục vụ, trở thành người phục vụ liên tục, thoát khỏi trở ngại.

Ở đâu có lòng nhiệt tình dành cho phục vụ, con dễ dàng có thể bước ra khỏi mọi tình huống. Khi con chìm đắm vào một Người Cha và công việc phục vụ, con sẽ dễ dàng trở thành người phục vụ liên tục và là người chinh phục Maya, thoát khỏi trở ngại. Công việc phục vụ thay đổi hình thức của nó hết lần này đến lần khác, và nó sẽ tiếp tục thay đổi. Con sẽ không cần nói quá nhiều, mà tự thân mọi người sẽ nói rằng đây là nhiệm vụ hướng thượng và cũng yêu cầu được hợp tác với con. Đây là dấu hiệu cho thấy sự đến gần của thời gian. Vì vậy, hãy tiếp tục phục vụ với thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình, tiếp tục tiến về phía trước.

Khẩu hiệu:

Ổn định trong trạng thái tràn đầy, rồi con sẽ trải nghiệm bất kỳ sự biến động nào của tự nhiên giống như là đám mây bay ngang qua.

Download audio sakar murli 04-03-2024