SAKAR MURLI 04-10-2023

BKWSU VN
Updated on

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy có niềm tin rằng con là linh hồn và kia là cơ thể của con. Không có chuyện có linh ảnh ở đây. Thậm chí nếu mọi người có linh ảnh về linh hồn, họ sẽ không thể hiểu nó.

Câu hỏi:

Bằng cách theo lời shrimat nào của Người Cha, con sẽ được giải thoát khỏi việc bị trừng phạt trong nhà ngục bụng mẹ?

Trả lời:

Lời shrimat của Người Cha là “Con ơi, hãy trở thành người chinh phục sự gắn kết. Thuộc về một Người Cha, không ai khác”. Chỉ đơn giản nhớ đến Cha và đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào, rồi con sẽ được giải thoát khỏi việc bị trừng phạt trong nhà ngục bụng mẹ. Con là những kẻ vào tù ra khám ở đây từ kiếp này đến kiếp khác. Giờ Người Cha đã đến để giải thoát con khỏi sự trừng phạt ấy. Không có nhà ngục bụng mẹ trong thời kỳ Vàng.

Trọng tâm thực hành:

1. Nhớ đến Cha chừng nào con còn sống và đạt được quyền đối với của thừa kế của con. Đừng bận tâm đến bất cứ điều gì.

2. Làm công việc phục vụ làm cho Bharat trở thành thiên đường bằng cách sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải của con theo shrimat và chỉ cho mọi người phương cách để được giải thoát khỏi Ravan.

Lời chúc phúc:

Mong con là người chuyển hóa thế giới, thiêu đốt rác rưởi của thế giới bằng ngọn lửa yoga mãnh liệt.

Toàn bộ rác rưởi, là những thứ ô trọc, có thể bị thiêu đốt bằng ngọn lửa yoga mãnh liệt, nghĩa là bị thiêu đốt trong ngọn lửa yêu thương và sức mạnh của những suy nghĩ hướng thượng. Trong ký ức về các nữ thần, người ta mô tả các thế lực xấu xa bị kết liễu trong ngọn lửa mãnh liệt. Ký ức ấy thuộc về thời gian này. Vì vậy, trước hết, con hãy trở thành ngọn lửa mãnh liệt và thiêu đốt những tâm ấn, tính cách xấu xa, và trở nên hoàn toàn thanh khiết. Rồi con sẽ trở thành công cụ cho sự chuyển hóa thế giới, thiêu đốt rác rưởi của thế giới trong ngọn lửa yoga và thanh khiết.

Khẩu hiệu:

Linh hồn vâng lời là người thoát khỏi việc theo những lời chỉ dẫn của bản thân và của người khác, liên tục theo shrimat.

Download audio sakar murli 04-10-2023