Sahaj yoga

BKWSU VN
Updated on

Phương pháp để duy trì trạng thái sahaj yoga (yoga tự nhiên và dễ dàng) một cách tự động đó là hiểu biết tầm quan trọng của Amrit Vela.

Amrit Vela là lúc bắt đầu một ngày. Những ai tạo ra trạng thái mạnh mẽ vào giờ Amrit Vela, nghĩa là vào lúc bắt đầu một ngày, sẽ nhận được sự trợ giúp trong suốt cả ngày. Cuộc sống trong suốt cả ngày sẽ trở nên tuyệt vời.

Bởi vì khi con được đong đầy sức mạnh từ Người Cha vào giờ Amrit Vela, sẽ không khó để tiến lên trong trạng thái mạnh mẽ. Cho dù nhiệm vụ nào đến, con cũng không trải nghiệm sự khó khăn, mà sẽ là dễ dàng dựa trên sức mạnh con nhận được. Thông qua điều này, trạng thái yogi dễ dàng sẽ tự động được duy trì.

Bỏ lỡ Amrit Vela nghĩa là chấm dứt thành quả đặc biệt của thời kỳ Chuyển giao. Bằng cách sống cuộc đời của con theo kỷ luật thánh thiện này, con sẽ trở thành tấm gương. Bằng cách nhìn vào cuộc đời của con, cả thế giới sẽ tạo nên cuộc đời cho chính họ. Vì vậy, nếu con ở trong lằn ranh phẩm giá, Maya sẽ không thể nào đến.