Làm cho bầu không khí mạnh mẽ

BKWSU VN
Updated on

Nhiệm vụ của con là làm cho bầu không khí trở nên mạnh mẽ. Làm cho bầu không khí ở nơi của con, thành phố của con, Bharat và cả thế giới trở nên mạnh mẽ.

Hãy kiểm tra xem con có đang thành công trong việc phục vụ thông qua suy nghĩ không. Khi con thành công trong việc phục vụ thông qua suy nghĩ, bản thân con và trung tâm sẽ thoát khỏi trở ngại và sẽ tiếp tục thăng tiến.

Trạng thái đi lên nghĩa là số lượng gia tăng khi bầu không khí, trạng thái của con và trạng thái của những người đồng hành với con cũng đi lên. Đây được gọi là trạng thái đi lên. Con có sống với trạng thái này không?

Amrit Vela của con có mạnh mẽ không? Không nên có trở ngại, có trở ngại là do con bất cẩn vào giờ Amrit Vela. Con có Amrit Vela mạnh mẽ đến mức con có thể trao ánh sáng và sức mạnh cho cả thế giới không? Bản thân con có hài lòng với sự tưởng nhớ của con vào giờ Amrit Vela không?