SAKAR MURLI 22-01-2024

BKWSU VN
Updated on

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Vì thế, đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào qua các cơ quan thể lý của con. Liên tục theo mệnh lệnh của Người Cha.

Câu hỏi:

Cách nào để thay đổi từ hòn đá bình thường trở thành hòn đá giả kim (biến mọi thứ thành vàng)? Căn bệnh nào là trở ngại trong việc này?

Trả lời:

Để thay đổi từ hòn đá bình thường trở thành hòn đá giả kim, con cần có trọn vẹn niềm hân hoan say sưa về việc trở thành Narayan và ý thức cơ thể của con phải bị phá bỏ. Chính ý thức cơ thể này là căn bệnh nghiêm trọng nhất. Cho đến khi con trở nên ý thức linh hồn, bằng không thì con không thể trở thành hòn đá giả kim. Chỉ những ai trở thành hòn đá giả kim thì mới trở thành người trợ giúp của Người Cha. Chỉ bằng cách làm phục vụ, trí tuệ của con sẽ được làm cho trở thành vàng. Để làm được điều này, con cần chú ý đầy đủ vào việc học. 

Trọng tâm thực hành:

1. Giữ thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Con hãy cẩn trọng không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào thông qua các cơ quan thể lý của con. Để làm cho bản thân con, linh hồn, trở nên thanh khiết, chắc chắn con phải ở trong sự tưởng nhớ.

2. Để được giải thoát khỏi căn bệnh nghiêm trọng ý thức cơ thể, hãy duy trì niềm hân hoan say sưa về việc trở thành Narayan. Thực hành: Tôi đã đến trong trạng thái vô thể, giờ tôi phải trở về Nhà trong trạng thái vô thể.

Lời chúc phúc:

Mong con là linh hồn cùng với việc có yoga và hướng dẫn yoga, con cũng có sự thực nghiệm với yoga.

BapDada đã thấy rằng con khéo léo trong việc có yoga và hướng dẫn yoga. Vì vậy, giống như con khéo léo trong việc có yoga và hướng dẫn yoga, tương tự như vậy, hãy khéo léo trong việc thực nghiệm với yoga và làm cho người khác thực nghiệm. Hiện tại cần có một cuộc đời thực nghiệm với yoga. Trước hết, con hãy kiểm tra: “Tôi thực nghiệm chuyển hóa tâm ấn của mình đến mức độ nào?”. Bởi vì những tâm ấn hướng thượng chính là nền tảng để tạo nên thế giới hướng thượng. Nếu nền tảng vững chắc, tất cả những điều khác sẽ tự động vững mạnh.

Khẩu hiệu:

Linh hồn có trải nghiệm thì không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bầu không khí nào hoặc bị nhuốm màu bởi bất kỳ bầu bạn nào.

Với sự tĩnh lặng avyakt, hãy trải nghiệm trạng thái thiên thần vừa sáng vừa nhẹ

Con sẽ trở thành người luôn đung đưa trên chiếc xích đu hạnh phúc, người loại bỏ trở ngại của mọi người và làm cho khó khăn của mọi người trở nên dễ dàng khi con có sự quyết tâm trong suy nghĩ của con, và trạng thái của con là sáng và nhẹ. “Không điều gì là của tôi, mọi thứ đều thuộc về Cha”. Khi con giữ lấy gánh nặng ở bên mình, mọi loại trở ngại sẽ đến. Nếu không có cái gì là của tôi, tôi thoát khỏi trở ngại.

Download audio sakar murli 22-01-2024