SAKAR MURLI 09-01-2024

BKWSU VN
Updated on

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy nỗ lực đầy đủ vào thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất này để trở thành con người hướng thượng nhất. Chú ý nhiều đến mức có thể để tưởng nhớ và học tập.

Câu hỏi:

Con là doanh nhân lớn. Vì thế, con nên luôn luôn chú ý và nghĩ về điều gì? 

Trả lời:

Hãy luôn nghĩ về lợi nhuận và thua lỗ của con. Nếu con không nghĩ về điều này, con sẽ phải trở thành người hầu hạ. Rồi con sẽ làm mất đi của thừa kế vương quốc của con trong suốt 21 kiếp mà Người Cha trao cho con. Vì thế, con hãy thực hiện cuộc giao dịch tốt với Người Cha. Người Cha là Đấng ban tặng, con trao đi một nắm gạo giống như Sudama và đạt được quyền trị vì thế giới.     

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy thật cẩn thận với bầu bạn của con. Duy trì sự bầu bạn với một Người Cha thật sự. Giữ khoảng cách thật xa với sự bầu bạn của Maya, 5 thói tật.

2. Chú ý đầy đủ vào việc học của con. Lạc đắm trong niềm hân hoan say sưa của con. Xay nghiền thành phần của riêng con, rồi con sẽ cảm thấy hân hoan say sưa. Đừng bỏ lỡ việc học này dù chỉ một ngày.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành hiện thân của thành công bằng cách quân bình giữa tình yêu của con với thẩm quyền dựa trên sự thật của con.

Con đã nhìn thấy trong thế giới giả dối này hình dáng thực tế của thẩm quyền dựa trên sự thật ở cha Brahma. Những lời đầy thẩm quyền của ông ấy không bao giờ mang lại cảm nhận có cái tôi trong đó. Những lời đầy thẩm quyền của ông ấy có tình yêu thương tan hòa bên trong đó. Những lời đầy thẩm quyền của ông ấy không chỉ chất chứa tình yêu thương, mà còn tạo ra tác động. Vì vậy, con hãy noi theo gương cha. Tình yêu thương và thẩm quyền, khiêm tốn và vĩ đại; hãy để cặp đức hạnh này được nhìn thấy đồng đều nhau. Giờ đây, hãy gạch dưới sự quân bình này trong công việc phục vụ con làm, rồi con sẽ trở thành hiện thân của thành công.

Khẩu hiệu:

Chuyển hóa “của tôi” thành “của Người” nghĩa là đạt được quyền đối với vận may của con.

Với sự tĩnh lặng avyakt, hãy trải nghiệm trạng thái thiên thần vừa sáng vừa nhẹ

Trước hết, con hãy chấm dứt bất kỳ sự gắn kết nào con có đối với cơ thể của con, rồi sự gắn kết đối với các mối quan hệ và tài sản sở hữu sẽ tự động chấm dứt. Để trở thành thiên thần, trước hết con hãy thực hành: Cơ thể này là dành cho công việc phục vụ; nó được ủy thác cho con và con chỉ là người được ủy thác trông nom. Sau đó, con hãy xem việc trở thành thiên thần dễ dàng như thế nào.

Download audio sakar murli 09-01-2024