SAKAR MURLI 04-11-2023

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=pOMa08dktnw

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy trở nên thanh khiết, xứng đáng nhận được sự giải thoát và sự cứu rỗi. Linh hồn ô trọc thì không xứng đáng nhận được sự giải thoát hoặc sự cứu rỗi. Người Cha vô hạn đang làm cho con trở nên xứng đáng theo cách thức vô hạn.

Câu hỏi:

Con sẽ gọi ai là chung thủy đối với Người Cha? Dấu hiệu chính yếu của điều đó là gì?

Trả lời:

Những ai hoàn toàn theo shrimat của Người Cha, những ai thực hành trở nên vô thể và ở trong sự tưởng nhớ không bị pha tạp, thì chung thủy với Người Cha. Chỉ những đứa con xứng đáng như thế mới có thể hấp thu mọi điều. Chúng liên tục có suy nghĩ làm phục vụ. Cái bình trí tuệ của chúng tiếp tục trở nên thanh khiết. Chúng không bao giờ có thể chia tay Người Cha.

Trọng tâm thực hành:

1. Chung thủy với Người Cha theo cách không bị pha tạp. Gia tăng sự tưởng nhớ của con đối với Người Cha và làm cho trí tuệ của con trở nên thanh khiết.

2. Tạo ra những cách thức để trao đi lời giới thiệu về Cha một cách khéo léo. Nghiền ngẫm đại dương kiến thức và chứng minh Alpha là ai. Phục vụ với niềm tin trong trí tuệ của con.

Lời chúc phúc:

Mong con là người phục vụ hướng thượng, trở thành công cụ cho sự chuyển hóa thế giới bằng cách có sự chuyển hóa bản thân.

Con đã nhận hợp đồng mang lại sự chuyển hóa thế giới thông qua sự chuyển hóa bản thân. Sự chuyển hóa của bản thân là nền tảng cho sự chuyển hóa của thế giới. Cho dù con nỗ lực nhiều bao nhiêu cho linh hồn, nếu con không chuyển hóa bản thân, thì không thể có sự chuyển hóa ở linh hồn ấy. Bởi vì trong thế giới ngày nay, con người không thay đổi chỉ bằng cách nghe điều gì đó, mà họ thay đổi khi họ nhìn thấy sự thay đổi. Nhiều người tạo ra ràng buộc cho con sẽ thay đổi khi họ nhìn thấy sự chuyển hóa trong cuộc đời của con. Vì vậy, hãy minh họa điều này bằng cách thực hiện nó, minh họa bằng cách thay đổi bản thân, nghĩa là trở thành người phục vụ hướng thượng.

Khẩu hiệu:

Thay đổi năng lượng của thời gian, suy nghĩ và lời nói của con từ lãng phí thành tốt nhất, rồi con sẽ trở nên mạnh mẽ.

Download audio sakar murli 04-11-2023

Đăng ký nhận email từ BKWSU VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do BKWSU VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. BKWSU VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×