SAKAR MURLI 03-11-2023

BKWSU VN
Updated on

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy thanh lọc bầu không khí với sức mạnh của kiến thức và yoga. Chinh phục Maya bằng chiếc đĩa xoay tự nhận thức bản thân.

Câu hỏi:

Khía cạnh nào chứng minh rằng linh hồn không bao giờ tan vào ánh sáng?

Trả lời:

Điều gì mãi mãi được định sẵn thì đang diễn ra. Do đó, mỗi linh hồn chắc chắn lặp lại phần vai của mình. Nếu con nói rằng ánh sáng tan vào ánh sáng, thì phần vai cũng sẽ kết thúc. Trong trường hợp đó, sẽ là sai khi nói rằng Vở kịch là vĩnh hằng. Mỗi linh hồn cởi bỏ bộ y phục cũ và nhận lấy bộ y phục mới; linh hồn không tan vào bất cứ thứ gì.

Trọng tâm thực hành:

1. Nhận lấy kho báu những viên ngọc kiến thức bất diệt từ Người Cha vĩnh hằng và trở nên may mắn. Học kiến thức mới và việc học mới này mỗi ngày. Làm công việc phục vụ làm cho bầu không khí trở nên thanh khiết.

2. Mua bảo hiểm cho mọi thứ của con cho suốt 21 kiếp. Sau khi thuộc về Người Cha, đừng thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào.

Lời chúc phúc:

Mong con thoát khỏi sự bất cẩn và trở thành tấm gương bằng cách đeo đúng chiếc kính cho sự tiến bộ của bản thân.

Những đứa con chỉ kiểm tra bản thân với cái đầu to thì đeo chiếc kính bất cẩn. Tất cả những gì chúng nhìn thấy là những điều chúng làm, nó rất nhiều. “Tôi giỏi hơn người này, người kia; kể cả những linh hồn nổi tiếng cũng có vài điểm yếu”. Tuy nhiên, những ai kiểm tra bản thân với trái tim trung thực thì đeo đúng chiếc kính cho sự tiến bộ của bản thân. Chúng chỉ nhìn thấy Người Cha và bản thân, chúng không nhìn vào những gì người thứ hai hoặc thứ ba làm. Chúng chỉ quan tâm đến việc phải thay đổi bản thân. Chúng trở thành tấm gương cho người khác.

Khẩu hiệu:

Chấm dứt gốc rễ của tất cả những thứ hữu hạn, rồi con sẽ có thể có niềm hân hoan say sưa về quyền trị vì vô hạn.

Download audio sakar murli 03-11-2023