SAKAR MURLI 02-03-2024

BKWSU VN
Updated on

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, kiến thức này liên quan đến sự tĩnh lặng. Không cần nói bất cứ điều gì ở đây. Chỉ cần tiếp tục nhớ đến Cha, Đại Dương Tĩnh Lặng.

Câu hỏi:

Nền tảng cho sự tiến bộ của con là gì? Khi nào con có thể hấp thu những lời dạy của Cha?

Trả lời:

Nền tảng cho sự tiến bộ của con là tình yêu thương. Con cần có tình yêu đích thực dành cho một Người Cha. Mặc dù con sống gần với Người, nhưng nếu con không tiến bộ, tình yêu thương chắc chắn đang thiếu. Nếu có tình yêu thương, con sẽ nhớ đến Cha. Bằng cách nhớ đến Cha, con sẽ có thể hấp thu tất cả những lời dạy của Người. Để tiến bộ, con hãy viết ra tấm biểu đồ của con với sự trung thực. Đừng che giấu bất cứ điều gì với Người Cha. Tiếp tục cải hóa bản thân con bằng cách trở nên ý thức linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Duy trì niềm hạnh phúc nội tại bằng cách ở trong sự tưởng nhớ đến Cha và trao cho người khác lời giới thiệu về Người Cha. Hãy nói với mọi người lời ca ngợi về một Người Cha.

2. Thực hành trở nên ý thức linh hồn thật nhiều. Con không được nói quá nhiều. Để cho quá khứ là quá khứ, trước hết hãy cải hóa bản thân. Duy trì kiểm tra biểu đồ hành hương tưởng nhớ của con với sự trung thực.

Lời chúc phúc:

Mong con là linh hồn, trải nghiệm niềm vui thú trong cuộc đời Brahmin với đa dạng các trải nghiệm, và trở nên đầy.

Con người thích có sự phong phú, đa dạng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, trong suốt cả ngày, con hãy trải nghiệm sự đa dạng với những mối quan hệ khác nhau, những hình thể khác nhau và con sẽ trải nghiệm cuộc đời này thật thú vị. Cuộc đời Brahmin là cuộc đời tràn đầy, trong đó con trải nghiệm tất cả các mối quan hệ với Thượng Đế. Do đó, đừng thiếu một mối quan hệ nào. Nếu một mối quan hệ nhỏ hoặc không quan trọng nào đó đang bị thiếu, từ “tất cả” chấm dứt. Ở đâu có “tất cả”, có sự tràn đầy, vì vậy hãy trở thành hiện thân của tưởng nhớ với tất cả các mối quan hệ.

Khẩu hiệu:

Hãy là người với hình thể avyakt giống như cha Brahma khi con quan sát mọi cảnh tượng của thiên nhiên, rồi con sẽ không rơi vào biến động.

Download audio sakar murli 02-03-2024