Nhận và chia sẻ mật ngọt vận may

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=oUU1h7kr1xM&list=PL7zadbczhXrEi4ArKehjQYy8ivvT_k2v-&index=18&pp=iAQB

Amrit Vela là khoảng thời gian mà bầu không khí hoặc sóng rung động hoàn toàn ô trọc gần như lắng xuống, nghĩa là ảnh hưởng của sự ô trọc không còn nữa. Vào lúc đó, con có thể dễ dàng nghe được lời cầu gọi của các linh hồn và con có thể mang lại lợi ích cho họ. Thật dễ dàng nhận được lời chúc phúc và trao đi lời chúc phúc, bởi vì bầu không khí vào lúc ấy có thể chuyển hóa thái độ của linh hồn.

Vào giờ Amrit Vela, cha Brahma, cư ngụ ở vùng Tinh tế trong hình dáng là người ban tặng vận may, phân phát mật ngọt vận may. Con có thể nhận lấy bao nhiêu mật ngọt vận may mà con muốn. Tuy nhiên, cái bình trí tuệ của con nên có khả năng chứa đựng mật ngọt này. Không nên có trở ngại hay sự cản trở nào.

Vào thời gian này, việc nhận và trao diễn ra đồng thời; vai trò nhận lời chúc phúc và vai trò trao tặng vĩ đại diễn ra đồng thời. Linh hồn có trạng thái như thế sẽ có thể nghe được lời cầu gọi của tất cả các linh hồn thật rõ, như thể họ đang thì thầm bên tai con vậy.

Đăng ký nhận email từ BKWSU VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do BKWSU VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. BKWSU VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×