AVYAKT MURLI 19-11-2023

BKWSU VN
Updated on
https://youtu.be/hCkz7DJ7QaA

Cùng với việc phục vụ,
hãy thoát khỏi những tâm ấn cũ và lãng phí
bằng cách có thái độ bàng quan vô hạn

Hôm nay, Người Cha vô hạn đang ngắm nhìn những người bạn đồng hành vô hạn, liên tục hợp tác của Người. Các con, những đứa con liên tục hợp tác, ở khắp bốn phương liên tục được đặt ngồi trong trái tim Cha, trên ngai vàng trái tim. Người Cha vô thể thậm chí không có ngai vàng bất tử của riêng Người, trong khi con lại có rất nhiều. Vì vậy, BapDada liên tục hạnh phúc khi nhìn thấy con được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim. Wah! Những đứa con của Ta được đặt ngồi trên ngai vàng! Những đứa con luôn hạnh phúc khi nhìn thấy Người Cha. Tất cả các con đều trải nghiệm niềm hạnh phúc khi nhìn thấy BapDada, và BapDada cũng vui lòng khi nhìn thấy tất cả những đứa con, bởi vì mỗi đứa con đều là linh hồn đặc biệt. Kể cả nếu đứa con ấy là đứa con sau cùng, trong khi là con số sau cùng, nó vẫn ở trong danh sách một nắm nhỏ trong số hàng triệu triệu. Vậy Người Cha hạnh phúc nhiều hơn khi nhìn thấy mỗi một đứa con, hay là con hạnh phúc nhiều hơn? (Cả hai) Người Cha có rất nhiều con! Càng có nhiều con, Người càng có nhiều niềm hạnh phúc hơn, trong khi con chỉ có hạnh phúc kép, đó là tất cả! Con có niềm hạnh phúc của gia đình, nhưng niềm hạnh phúc của Người Cha là vĩnh cửu. Niềm hạnh phúc của con là vĩnh cửu hay nó chông chênh?

BapDada tin rằng hơi thở của cuộc đời Brahmin là hạnh phúc. Nếu con không có niềm hạnh phúc, con không có cuộc đời Brahmin. Và đó là niềm hạnh phúc bất diệt, không phải là niềm hạnh phúc mà chỉ thỉnh thoảng con mới trải nghiệm, có mức độ %. Hạnh phúc là hạnh phúc. Nếu hôm nay con có 50% hạnh phúc, và ngày mai con có 100% hạnh phúc, thì hơi thở của cuộc đời con đang ngắt quãng. BapDada cũng đã bảo con trước kia rằng nếu con cởi bỏ cơ thể của con, thì niềm hạnh phúc của con cũng không nên biến mất. Thế thì bài học này có vững chắc không, hay là con vẫn hơi yếu trong bài học này? Con đã gạch dưới từ “liên tục” chưa? Những ai thỉnh thoảng mới trải nghiệm điều này thì sẽ là gì? Những ai có niềm hạnh phúc liên tục thì là người thi đậu với bằng danh dự, trong khi những ai thỉnh thoảng mới trải nghiệm điều này thì phải đi qua vùng đất của Dharamraj. Những ai thi đậu với bằng danh dự thì sẽ quay trở về với Người Cha trong vòng một giây; chúng sẽ không dừng lại ở bất cứ chỗ nào. Vậy con là ai? Con là người quay trở về cùng với Người Cha, hay là người dừng lại? (Là người quay trở về cùng với Người Cha) Tấm biểu đồ của con có thể hiện điều này không? Tất cả các con đều biết hy vọng đặc biệt của BapDada dành cho mỗi đứa con trong năm kỷ niệm Kim cương này, phải không?

BapDada đã thấy tấm biểu đồ của tất cả những đứa con. Baba đã nhìn thấy gì trong những tấm biểu đồ ấy? Theo thời gian hiện tại, một khía cạnh đặc biệt cần được chú ý đặc biệt nhiều hơn nữa. Con đang tiến lên trong công việc phục vụ với thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình. Mỗi người đều có lòng hăng hái và nhiệt tình đặc biệt dành cho công việc phục vụ trong lễ kỷ niệm Kim cương. Tất cả các con đều thi đậu trong việc này. Mỗi người các con đang làm công việc phục vụ theo khả năng của con, và con sẽ tiếp tục làm như thế. Tuy nhiên, giờ đây điều gì đặc biệt được cần đến? Thời gian đang đến gần, vì vậy theo sự đến gần của thời gian, nên có con sóng nào? (Bàng quan) Loại bàng quan nào – vô hạn hay hữu hạn? Con có trạng thái bàng quan vô hạn theo sự cần thiết của thời gian cùng mức độ với lòng hăng hái và nhiệt tình của con không? Sự thành công trong công việc phục vụ của con là khi thần dân được tạo ra nhanh đến mức có thể. Đây là lý do vì sao con làm công việc phục vụ, phải không? Cho đến khi các con, những linh hồn công cụ, có thái độ bàng quan vô hạn, bằng không thì những linh hồn khác không thể có thái độ bàng quan. Con muốn mọi người nhận được lời giới thiệu về Người Cha, nhưng họ không thể nhận được trừ khi con có thái độ bàng quan. Bàng quan vô hạn là bàng quan vĩnh viễn. Nếu con có sự bàng quan theo thời gian hoặc theo hoàn cảnh, thì thời gian đạt được con số một và con đạt được con số hai, bởi vì con được tạo cảm hứng có sự bàng quan theo hoàn cảnh hoặc theo thời gian. Một khi hoàn cảnh kết thúc và thời gian qua đi, sự bàng quan của con cũng chấm dứt. Con sẽ gọi đây là gì? Là bàng quan vô hạn hay hữu hạn? Vậy, giờ con cần có sự bàng quan vô hạn. Nền tảng chính yếu làm mất đi sự bàng quan là ý thức về cơ thể. Trừ khi có sự bàng quan đối với ý thức cơ thể, bằng không thì không thể nào có sự bàng quan vĩnh viễn đối với bất cứ điều gì; chỉ có sự bàng quan tạm thời mà thôi. Bàng quan đối với mối quan hệ không phải là chuyện lớn. Nhiều người trên thế giới cũng có sự bàng quan trong tim họ. Tuy nhiên, ở đây, có nhiều loại ý thức cơ thể. Con phải biết về những loại này; con biết mà, phải không? Con biết chi tiết về những kiểu ý thức cơ thể của con. Tuy nhiên, sau khi biết về tất cả những kiểu ý thức cơ thể này, con nên có khả năng có sự bàng quan vô hạn, và ý thức cơ thể ở con nên thay đổi thành ý thức linh hồn. Giống như ý thức cơ thể đã trở nên tự nhiên, vì vậy ý thức linh hồn cũng phải trở nên tự nhiên theo cách tương tự. Trong mọi tình huống, cái từ xuất hiện đầu tiên là “cơ thể”. Trong mối quan hệ, con nói về mối quan hệ liên quan đến cơ thể của con. Nếu đó là tài sản sở hữu, đó là những tài sản thuộc về cơ thể của con. Vì vậy, nền tảng chính yếu là ý thức cơ thể. Trong khi con có ý thức cơ thể dưới bất kỳ hình thái nào, con không thể có thái độ bàng quan. BapDada đã thấy rằng hiện tại, lý do có trở ngại từ ý thức cơ thể đó là con không có sự bàng quan đối với tâm ấm liên quan đến cơ thể. Trước hết, con cần có sự bàng quan đối với những tâm ấn cũ liên quan đến cơ thể của con. Tâm ấn kéo trạng thái của con đi xuống. Do tâm ấn, cho nên có trở ngại trong công việc phục vụ con làm và trong mối quan hệ, mối liên hệ của con. Vì vậy, Baba đã nhìn thấy trong kết quả là chừng nào con còn chưa có sự bàng quan đối với những tâm ấn cũ liên quan đến cơ thể của con, chừng đó con không thể liên tục có sự bàng quan vô hạn. Tâm ấn thu hút con về phía chúng theo nhiều cách khác nhau. Ở đâu có sự hấp dẫn dù là nhỏ nhất vào điều gì đó, thì không thể có sự bàng quan. Vì vậy, con hãy kiểm tra: “Tôi đã thoát khỏi tâm ấn cũ và lãng phí của tôi chưa?”. Cho dù con cố gắng nhiều bao nhiêu – và con cố gắng có thái độ bàng quan – một số con, hoặc thậm chí là phần đông các con có những tâm ấn mạnh mẽ như thế trong một số khía cạnh, chúng lôi kéo con về phía chúng. Vì vậy, trước hết, phải có sự bàng quan đối với tâm ấn cũ. Tại sao tâm ấn lại xuất hiện, kể cả trái với ý muốn của con? Con không muốn chúng nhưng chúng cứ xuất hiện, bởi vì con đã không thiêu hủy hình thái tinh tế của chúng. Dấu vết của chúng vẫn còn sót lại; chúng ẩn nấp, và bất chợt chúng xuất hiện. Rồi con nói: “Con đâu có muốn nhưng nó lại xảy ra; vì vậy con có thể làm gì đây? Nó đã xảy ra”. Ai đang nói điều này? Là ý thức cơ thể hay ý thức linh hồn?

Do đó, BapDada đã thấy rằng con vẫn còn có một vài điểm yếu trong việc có thái độ bàng quan đối với tâm ấn của con. Con đã chấm dứt tâm ấn, nhưng con vẫn chưa chấm dứt chúng đến mức thậm chí không còn sót lại dấu vết nào của chúng. Ở đâu vẫn còn dấu vết của chúng, cũng sẽ còn hậu duệ của chúng. Nếu hôm nay còn sót lại một chút dấu vết, theo thời gian, hậu duệ của nó sẽ khiến cho con bị ảnh hưởng. Tất cả các con nói gì? Giống như Người Cha thì tràn đầy kiến thức, vì vậy chúng ta cũng tràn đầy kiến thức. Tuy nhiên, con là gì khi tâm ấn tấn công con – tràn đầy kiến thức hay là bị kéo bởi kiến thức? Thay vì tràn đầy kiến thức, con lại bị kéo bởi kiến thức; chứ con không tràn đầy kiến thức. Nếu bất kỳ ai trong số các con được hỏi, con sẽ nói: “Vâng, tôi hiểu nó không nên xảy ra, tôi không nên làm điều đó, nhưng nó cứ xảy ra”. Vậy, vào lúc đó, con tràn đầy kiến thức hay là con bị kéo bởi kiến thức? Những ai tràn đầy kiến thức thì không thể bị tấn công bởi bất kỳ tâm ấn nào, mối quan hệ nào hay tài sản sở hữu nào.

Vì vậy, con đang tổ chức lễ kỷ niệm Kim cương. Lễ kỷ niệm Kim cương nghĩa là trở thành kim cương, nghĩa là trở thành người có sự bàng quan vô hạn. Không có nhiều sự chú ý dành cho việc có thái độ bàng quan như là có lòng nhiệt tình dành cho phục vụ. Có sự bất cẩn khi con nói: “Mọi việc đang tiến triển tốt; nó tiếp tục diễn ra; mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp vào đúng thời điểm”. Thời gian là thầy của con, hay Baba là Thầy của con? Ai mới là thầy của con? Nếu con chuyển hóa bản thân theo thời gian, thì thời gian chính là thầy của con. Nếu tạo vật của con lại là thầy của con, điều đó có ổn hay không? Khi hoàn cảnh như thế nảy sinh, con nói gì? “Vào lúc đó nó sẽ ổn; nó sẽ diễn ra tốt đẹp”. Thậm chí con còn đảm bảo với Baba rằng: “Baba đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn, chúng con sẽ tiến về phía trước vào đúng thời điểm”. Làm cho thời gian trở thành thầy của con thì liệu có phù hợp với con, chủ nhân sáng tạo không? Con có thích điều đó không? Không. Thời gian chính là tạo vật của con, và con là chủ nhân sáng tạo. Không phù hợp với con, chủ nhân sáng tạo, chút nào khi tạo vật của con lại trở thành thầy của chủ nhân sáng tạo. Vì vậy, giờ đây, trong khoảng thời gian mà BapDada trao cho con, hãy làm cho thái độ bàng quan của con xuất hiện. Khi có sự lôi kéo của công việc phục vụ, thái độ bàng quan chấm dứt, bởi vì con nhận được niềm hạnh phúc và sức mạnh bằng cách phục vụ, và con cũng nhận được quả trái tức thì. Trong khi con đang làm phục vụ, sự bàng quan vô hạn chấm dứt. Do đó, hãy đánh thức thái độ bàng quan bên trong con. Chính con trở nên như thế này cách đây một Chu kỳ, hay là ai khác? Con đã từng như thế này, phải không? Giờ đây, chỉ cần để cho điều tiềm ẩn xuất hiện. Giống như con lập những kế hoạch thực tế cho công việc phục vụ xuất hiện, đây là lý do vì sao con đạt được thành công, tương tự như vậy, giờ con hãy làm cho thái độ bàng quan vô hạn xuất hiện. Cho dù con đã có bao nhiêu tiện ích – và ngày qua ngày, con sẽ nhận được nhiều tiện ích hơn – đừng để nỗ lực tâm linh có thái độ bàng quan vô hạn của con tan biến mất, hãy để nó xuất hiện. Hãy có sự cân bằng giữa tiện ích và nỗ lực tâm linh của con. Khi con càng tiến bộ hơn, vật chất sẽ trở thành đầy tớ của con. Con sẽ nhận được sự tôn kính và tôn trọng, nhưng trong khi có mọi thứ, đừng để thái độ bàng quan của con sụt giảm. Con có trải nghiệm bầu không khí được tạo nên từ thái độ bàng quan vô hạn bên trong con không, hay là con bận rộn với việc phục vụ? Giống như con người trên thế giới có thể nhìn thấy tác động từ công việc phục vụ của con, họ cũng nên nhìn thấy được tác động từ thái độ bàng quan vô hạn của con. Trạng thái của tất cả các con vào lúc ban đầu là gì? Hồi con còn ở Karachi, không có công việc phục vụ nào cả. Con đã từng có các tiện ích, nhưng bằng cách làm cho bầu không khí trở thành bầu không khí với thái độ bàng quan vô hạn, con đã gia tăng công việc phục vụ. Vì vậy, tất cả những ai đang tổ chức lễ kỷ niệm Kim cương của mình thì đều có tâm ấn nguyên thủy, nhưng giờ tâm ấn ấy đã tan biến mất. Giờ đây, con hãy làm cho thái độ này xuất hiện trở lại. Thái độ bàng quan vô hạn của những viên ngọc nguyên thủy đã làm cho sự thiết lập diễn ra. Vì thế, giờ đây, để thiết lập nên thế giới mới, con hãy làm cho cũng thái độ ấy và bầu không khí ấy xuất hiện trở lại. Con có nghe điều gì được cần không?

Nếu con không có bất kỳ tiện ích nào và con nói rằng con có sự bàng quan, ai sẽ tin con chứ? Trong khi có các tiện ích, con phải có sự bàng quan. Có sự khác biệt lớn giữa các tiện ích của những ngày đầu và các tiện ích vào lúc này. Nỗ lực tâm linh đã trở nên mất hút và các tiện ích đã trở nên hiển hiện rõ ràng. Achcha, tốt khi sử dụng các tiện ích. Sử dụng chúng một cách hào phóng bởi vì chúng là dành cho con, nhưng đừng để nỗ lực tâm linh trở nên tan biến. Nên có sự cân bằng. Con bảo mọi người trên thế giới là hãy trở nên giống như hoa sen; con bảo họ hãy trở nên giống như hoa sen trong khi có mọi tiện ích. Các tiện ích thì không tệ; thật ra chúng là quả trái từ karma và yoga của con. Tuy nhiên, đây là chuyện liên quan đến thái độ của con. Đừng nên là con bị vướng bẫy vào sự mở rộng của các tiện ích và bị ảnh hưởng bởi các tiện ích. Hãy trở nên tách rời như hoa sen và đáng yêu đối với Người Cha. Trong khi sử dụng các tiện ích, đừng bị ảnh hưởng bởi chúng; hãy giữ mình tách rời. Đừng để các tiện ích làm cho thái độ bàng quan của con mất hút. Hiện tại, rất cần có điều này. Mọi chuyện trên thế giới sẽ đi đến cực độ, vì vậy phải có thái độ bàng quan thật sự. Con là người sẽ tạo ra bầu không khí – trước hết là bên trong con, rồi bên trong thế giới.

Vậy, những ai đang tổ chức lễ kỷ niệm Kim cương thì sẽ làm gì? Con sẽ lan tỏa con sóng, phải không? Tất cả các con đều có kinh nghiệm. Con đã trải nghiệm nó vào lúc ban đầu; con đã có mọi thứ. Hãy ăn nhiều ghee thật sự (bơ lỏng tinh chế) đến mức con có thể, nhưng hãy có thái độ bàng quan vô hạn. Mọi người trên thế giới ăn ghee, nhưng con từng uống cả ghee! Con đã nhìn thấy những dòng sông ghee. Nhiệm vụ đặc biệt cho những ai tổ chức lễ kỷ niệm Kim cương là có cuộc trò chuyện từ tim đến tim, bởi vì giờ đây tất cả các con đang quây quần bên nhau. Giống như con có những cuộc họp bàn về phục vụ, vì vậy con cũng hãy có những cuộc họp cho những gì BapDada nói. Khi con muốn trở nên vô thể trong vòng một giây, nền tảng cho điều đó là thái độ bàng quan vô hạn này. Nếu không, cho dù con có cố gắng nhiều bao nhiêu, con sẽ không thể trở nên như thế này trong vòng một giây. Con sẽ bị bắt kịp trong khi đánh nhau. Ở đâu có sự bàng quan, đó là đất đai màu mỡ; bất cứ thứ gì con gieo xuống đó, quả trái sẽ xuất hiện ngay lập tức. Thế nên con phải làm gì? Tất cả các con nên cảm nhận được rằng con cũng phải có thái độ bàng quan. Achcha. Con có hiểu con phải làm gì không? Nó dễ hay khó? Sẽ có một chút hấp dẫn, lôi kéo chứ? Các tiện ích sẽ không lôi kéo con về phía chúng chứ?

Giờ đây, con thực hành điều này: bất cứ khi nào con muốn, bất cứ nơi nào con muốn và theo cách nào con muốn, con cần có khả năng ổn định bản thân trong trạng thái ấy trong vòng một giây. Khi con phải làm công việc phục vụ, hãy làm công việc phục vụ ấy; khi con phải trở nên tách rời khỏi công việc phục vụ, con hãy trở nên tách rời. Đừng để công việc phục vụ ấy lôi kéo con, để rồi con không thể nào ở yên mà không làm phục vụ. Con cần có sức mạnh ý chí để làm điều con muốn, như con muốn, khi con muốn. Con có sức mạnh ý chí không? Con nên có khả năng dừng lại ngay khi con được bảo “Dừng!”. Đừng nên là con đặt dấu chấm hết và nó trở thành dấu chấm hỏi. Chấm hết! Thậm chí không phải là chấm, mà là chấm hết. Con phải có khả năng làm những gì con muốn theo cách thực tế. Con muốn trở nên như thế này, nhưng thật khó trở nên như thế này; vậy con sẽ gọi đây là gì? Con có sức mạnh ý chí hay là chỉ sức mạnh thôi? Ngay khi con có suy nghĩ chấm dứt mọi lãng phí, hãy chấm dứt nó trong vòng một giây.

BapDada cũng đã bảo với con trước kia rằng nhiều đứa con nói: “Chúng con sẽ ngồi yoga, nhưng thay vì yoga, chúng con lại đang đánh vật”. Chúng không phải là yogi, mà chúng là chiến binh (yodha). Nếu con có tâm ấn tranh đấu trong suốt một thời gian dài, con sẽ trở thành gì? Một phần của triều đại Mặt trời hay triều đại Mặt trăng? Ngay khi con nghĩ về điều đó, nó nên diễn ra. Để cho điều gì đó diễn ra ngay khi con nghĩ đến là chuyện thuộc về một giây – đây còn được biết đến như là sức mạnh ý chí. Con có sức mạnh ý chí không? Hay là con tạo ra những kế hoạch rất hay, nhưng trong số 10 kế hoạch thì chỉ 5 kế hoạch diễn ra theo cách thực tế? Nó không như thế, phải không? Con suy nghĩ thật hay là: “Chúng con sẽ làm việc này; việc này sẽ diễn ra”. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong việc nó diễn ra theo cách thực tế. Vì vậy, giờ đây con cần có sức mạnh ý chí để rồi con trải nghiệm điều gì đó đã được hoàn thành ngay khi con nghĩ đến nó. Được thấy rằng vào giờ amrit vela, khi con có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với Người Cha, con nói những điều thật hay rằng: “Con sẽ làm việc này, con sẽ làm việc này”. Tuy nhiên, kết quả là gì khi đêm đến? Con làm cho Baba rất hạnh phúc bằng cách nói những điều ngọt ngào như thế, những điều hay ho như thế. Baba trở nên rất hạnh phúc: “Wah! Những đứa con của Ta!”. Con nói: “Baba ơi, bất cứ điều gì Người đã nói với chúng con, nó phải diễn ra; nó đã được hoàn thành”. Con nói những điều rất hay. Một số đứa còn khẳng định với Người Cha rằng: “Nếu không phải là chúng con, thì sẽ là ai đây? Baba ơi, chúng con cũng là những người như thế vào mỗi Chu kỳ”, và chúng trở nên hạnh phúc. Những ai ngồi ở phía sau có đang lắng nghe cẩn thận không?

Những ai đang ngồi ở phía sau sẽ làm điều này trước cả những ai đang ngồi ở phía trước chứ? Con đang ngồi ở phía sau, nhưng con lại đang ở gần trong trái tim. Tại sao? Con đã làm công việc phục vụ trao cho người khác cơ hội. Vì vậy, những người phục vụ thì liên tục ở trong tim Người Cha. Đừng bao giờ nghĩ rằng nếu con là Dadi, thì con cũng sẽ… Con không ngồi ở phía trước, mà con đang ở trong tim. Trái tim này không phải là trái tim bình thường, nó là ngai vàng. Vì vậy, con là người được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim, phải không? Cho dù con đang ngồi ở đâu, dù ở ngóc ngách nào, ở dưới hội trường hay ở trong cabin dịch thuật, con đều ở trong trái tim Người Cha.

Gửi đến những linh hồn ở khắp mọi nơi, có vận may hướng thượng nhất và được đặt ngồi trên ngai vàng; gửi đến những linh hồn đặc biệt liên tục làm cho bầu không khí chứa đựng thái độ bàng quan vô hạn; gửi đến những linh hồn đặc biệt liên tục sử dụng những điểm đặc biệt hướng thượng của mình; gửi đến những linh hồn gần gũi liên tục trải nghiệm sự bầu bạn của Người Cha và bàn tay shrimat… nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành hiện thân của thành công hoàn toàn bằng cách biết về ý nghĩa quan trọng của việc “chung thủy với một Đấng duy nhất” và làm vui lòng Đấng ban tặng phúc lành.

Lời chúc phúc của Người Cha, Đấng ban tặng phúc lành, thì vô hạn và bất kỳ ai muốn đều có thể nhận bao nhiêu mà mình muốn – kho báu luôn mở. Một số đứa con trở nên đầy từ kho báu mở ấy, trong khi những đứa con khác trở nên đầy theo khả năng. Vị Chúa Tể ngây thơ, trong hình dáng Đấng ban tặng phúc lành, làm đầy tạp dề của con nhiều nhất. Con chỉ phải biết cách làm vui lòng Người, rồi con sẽ nhận được thành công hoàn toàn. Đấng ban tặng phúc lành yêu thích nhất là câu “chung thủy với một Đấng duy nhất”. Đừng có bất kỳ ai khác kể cả trong suy nghĩ hay giấc mơ của con. Con hãy có thái độ con thuộc về một Đấng duy nhất, không ai khác. Tạp dề của những ai hiểu ý nghĩa quan trọng của điều này thì luôn đầy.

Khẩu hiệu:

Hãy phục vụ bằng suy nghĩ và lời nói của con đồng thời, rồi con sẽ tiếp tục nhận được quả trái gấp đôi.

*** Om Shanti ***

Download audio avyakt murli 19-11-2023

https://youtu.be/_60D7qwRZj8?si=yAeyPB_4PtNQqc4Z
Phát triển thái độ bàng quan vô hạn – Meera Bhen

Đăng ký nhận email từ BKWSU VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do BKWSU VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. BKWSU VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×