THIỀN CHO THẾ GIỚI (WORLD MEDITATION HOUR) 18/02/2024

BKWSU VN
Updated on
https://www.youtube.com/watch?v=g0279I30A7k&ab_channel=BKWSUVN

Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30. Hãy trải nghiệm: Trong khi ổn định ở trong hình dáng ánh sáng và sức mạnh của con, ở bên dưới những tia sáng của Người Cha, Mặt Trời Kiến Thức, hãy làm công việc phục vụ trao sakaash bình an, sức mạnh và thanh khiết cho toàn cầu.