SAKAR MURLI 18-09-2023

BKWSU VN
Updated on

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, mong nguyện của Người Cha là con trở thành người hoàn toàn phá bỏ sự gắn kết. Khi con làm cho lời hứa này trở nên kiên định “Baba ơi, Người là của con và con là của Người”, tình yêu thương thật sự có thể được củng cố.

Câu hỏi:

Sự khác biệt chính giữa ngọn lửa hiến tế được tạo ra bởi Rudra Shiv Baba và những ngọn lửa hiến tế được tạo ra bởi con người là gì?

Trả lời:

1) Bất kỳ ngọn lửa hiến tế nào con người tạo ra, đó đều là ngọn lửa vật chất, họ ném vào trong đó hạt mè và ngũ cốc. Còn ngọn lửa hiến tế mà Người Cha tạo ra thì là ngọn lửa hiến tế bất diệt thuộc về kiến thức, cả thế giới cũ được hiến tế vào trong đó.

2) Những ngọn lửa hiến tế kia tiếp tục cháy chỉ trong một thời gian ngắn, trong khi ngọn lửa hiến tế kiến thức này sẽ tiếp tục cháy cho đến khi sự hủy diệt diễn ra. Khi con tiến đến trạng thái thoát nghiệp của con, ngọn lửa hiến tế kiến thức này sẽ kết thúc.

Trọng tâm thực hành:

1. Con phải hiến tế mọi thứ con có, bao gồm cả cỗ xe của con, vào ngọn lửa hiến tế kiến thức bất diệt này. Giữ mình thật là tỉnh táo và năng động cho phục vụ.

2. Cho dù Maya có khốc liệt như thế nào, con cũng hãy cẩn trọng và cứu thoát bản thân khỏi việc bị Maya vả. Đừng e sợ.

Lời chúc phúc:

Mong con là chủ nhân trao tặng, có cảm nhận nhân từ để chấm dứt vấn đề của mọi người.

Cho dù những linh hồn mà con liên lạc với họ có tâm ấn như thế nào, cho dù họ có tạo ra sự chống đối ra sao, cho dù họ có tạo ra mâu thuẫn/xung đột từ tính cách của họ, cho dù họ tức giận hoặc họ chống đối con nhiều bao nhiêu, cảm nhận nhân từ của con sẽ chấm dứt tài khoản nghiệp khốc liệt nhất trong nhiều kiếp của họ trong vòng một giây. Chỉ đơn giản để cho tâm ấn nguyên thủy và vĩnh cửu của con – tâm ấn của người trao tặng – trỗi dậy và có cảm nhận nhân từ, mọi vấn đề của gia đình Brahmin sẽ kết thúc.   

Khẩu hiệu:

Chuyển hóa mọi linh hồn với hình dáng nhân từ và ánh nhìn nhân từ của con, con sẽ trở thành linh hồn thiện lành.

Download audio sakar murli 18-09-2023