Những câu hỏi nghiền ngẫm kiến thức

BKWSU VN
Updated on

Nghiền ngẫm & Chia sẻ Murli

Yoga

Tôi chọn trải nghiệm điều gì trong ngày hôm nay? 

Điểm kiến thức nào chạm đến trái tim tôi? 

Điểm kiến thức nào làm cho tôi cảm thấy lâng lâng, hân hoan say sưa, hoặc chìm đắm trong một trải nghiệm nào đó?

Điểm kiến thức nào làm cho tôi trải nghiệm rõ mối quan hệ cụ thể (Cha, Mẹ, Bạn,…) với Baba?

Gyan

Tôi chọn nghiền ngẫm điểm kiến thức nào trong ngày hôm nay?

Điểm kiến thức nào giúp làm sáng tỏ những trăn trở, gút mắc của tôi? 

Tôi tập trung vào chủ đề _______ trong tuần/tháng này. Những điểm kiến thức nào có liên quan đến chủ đề này? 

Điểm kiến thức nào giúp tôi hiểu rõ hơn về linh hồn?

Điểm kiến thức nào giúp tôi hiểu rõ hơn về Vở kịch?

Điểm kiến thức nào giúp tôi hiểu rõ hơn về Chu kỳ Thời gian?

Tôi thách thức mình nghiền ngẫm, làm sáng tỏ điểm kiến thức nào? 

Dharna

Tôi chọn thực hành điều gì ngày hôm nay?

Để duy trì trạng thái tâm trí nhẹ nhàng, tích cực, mạnh mẽ… tôi chọn thực hành điều gì?

Để nuôi dưỡng mối quan hệ hài hòa, yêu thương… tôi chọn thực hành điều gì?

Để nuôi dưỡng trái tim mình, tôi chọn thực hành điều gì?

Để tạo ra bầu không khí an lành, mạnh mẽ… trong gia đình, nơi làm việc… tôi chọn thực hành điều gì?

Tôi đang tập trung phát triển đức hạnh _______, điểm kiến thức nào giúp tôi thực hành nuôi dưỡng đức hạnh này?

Seva

Baba trao cho tôi những tín hiệu phục vụ nào?