Madhuban Live (Hành hương tưởng nhớ)

BABA’S ROOM (Mỗi khi con muốn trở nên ngang bằng với Cha (Bap saman), con hãy đi đến Baba’s Room).
HISTORY HALL (Khi con muốn nuôi dưỡng suy nghĩ mạnh mẽ, thoát khỏi mọi suy nghĩ lãng phí, tiêu cực, con hãy đi đến History Hall, nhận ánh nhìn drishti từ Cha và các anh chị em của con trong đội quân Tiên phong).
BABA’S HUT (Mỗi khi con muốn có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với Cha, con hãy đi đến Baba’s Hut).
TOWER OF PEACE (Khi con muốn trở nên mạnh mẽ, con hãy đi đến Tower of Peace, trở thành ngọn tháp của Bình an, Sức mạnh, Thanh khiết và Kiến thức).
×